• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373900900;  Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn.

 I. Ban Giám đốc Trung tâm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Điện thoại  02373900900,   số máy lẻ 

1
 Nguyễn Đức Trung
 Giám đốc
0912046934
201
2
 Nguyễn Tuấn Hòa
 Phó Giám đốc
0913293379
202
3
 Nguyễn Văn Tuyên
 Phó Giám đốc
0941704456
203

                                          II. Công chức chuyên trách, nhân viên của Trung tâm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại    02373900900,  số máy lẻ 

1  Nguyễn Xuân Đồng  Chuyên viên  Tổ Hành chính - Quản trị 100
2  Trần Anh  Chuyên viên  Tổ Hành chính - Quản trị 204
3  Nguyễn Thị Hưng  Nhân viên  Tổ Hành chính - Quản trị 205
4  Cao Đăng Hưng  Nhân viên  Tổ Hành chính - Quản trị 103
5  Nguyễn Đăng Quy  Chuyên viên  Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả KQ 129
6  Trần Thu Hoài  Chuyên viên  Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả KQ 129
7  Phạm Vân Dung  Chuyên viên  Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả KQ 131
8  Vì Thị Mai  Chuyên viên  Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả KQ 130
9  Nguyễn Danh Hiệu  Chuyên viên  Tổ Giám sát - Tổng hợp 208
10  Hồ Thùy Trang  Chuyên viên  Tổ Giám sát - Tổng hợp 208

        III. Công chức của các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại   02373900900,   số máy lẻ

1
 Nguyễn Thị Sen
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Công Thương
101
2
 ­­­­­­­­Lê Thị Ngọc Ly
 Chuyên viên Chi   cục DS-KHHGĐ
 Sở Y tế
102
3
 Đặng Thị Ngọc
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Tài chính
103
4
 Nguyễn Ngọc Tuấn
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Giáo dục và Đào tạo
104
5
 Trương Hoài Nam
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Lao động, Thương binh     và Xã hội
105
6
 Nguyễn Thị Nhủ
 Chuyên viên Phòng   Người có công
 Sở Lao động, Thương binh
 và Xã hội
106
7
 Lương Thị Thanh Long
 Chuyên viên Phòng   HCTP
 Sở Tư pháp
107
8
  Nguyễn Thanh Cường
 Chuyên viên Phòng   HCTP 
 Sở Tư pháp
108
9
 Nguyễn Văn Cảnh
 Chuyên viên Phòng   QL XDCT
 Sở Nông nghiệp và PTNT
110
10
 Lê Thị Nguyệt
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
111
11
 Nguyễn Văn Toàn
 Chuyên viên phòng   Kinh tế đối ngoại
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
112
12
 Lê Thị Diệu Hoa
 Chuyên viên Ban Thi   đua - Khen thưởng 
 Sở Nội vụ
113
13
 Nguyễn Thị Thu
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Tài nguyên và Môi trường 
115
14
 Thiều Thị Hương
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở Tài nguyên và Môi trường
116
15
 Trần Văn Tuấn
 Chuyên viên Văn   phòng Sở  
 Sở Xây dựng
117
16
 Nguyễn Quốc Cường
 Thanh tra viên Thanh   tra Giao thông
 Sở Giao thông vận tải
121
17
 Nguyễn Thanh Tùng
 Chuyên viên Phòng   QLGT
 Sở Giao thông vận tải
122
18
 Lê Huy Dũng
 Phó Trưởng phòng   QL BCXB
 Sở Thông tin và Truyền thông
124
19
 Nguyễn Văn Sơn
 Chuyên viên Văn   phòng Sở
 Sở văn hóa, Thể thao và Du   lịch
125
20
 Tào Thu Trang
 Chuyên viên phòng   Kinh doanh
 Công ty Điện lực Thanh Hóa
114
21  Đỗ Thị Hà  Nhân viên Bưu điện   Thành phố  Bưu điện tỉnh 207
22  Vũ Văn Trà  Luật sư  Công ty Luật Năm Châu 209
Top