• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1624/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
2 1463/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
3 1418/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.
4 1381/QĐ-UBND 18/04/2019 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
5 1347/QĐ-UBND 16/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
6 1332/QĐ-UBND 12/04/2019 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
7 1305/QĐ-UBND 12/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, mỹ phẩm, quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 1316/QĐ-UBND 12/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
9 1317/QĐ-UBND 12/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
10 1259/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
11 1258/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
12 1078/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
13 1046/QĐ-UBND 25/03/2019 Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
14 999/QĐ-UBND 21/03/2019 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
15 998/QĐ-UBND 21/03/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
16 1063/QĐ-UBND 21/03/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
17 912/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thương mại biên giới; dầu khí; an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc diện thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
18 769/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
19 769/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
20 649/QĐ-UBND 20/02/2019 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5  ... 
Top