• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ NGUYỄN CÔNG HUÂN
Địa chỉ P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
Tên thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Ngày tiếp nhận 31/05/2023
Ngày hẹn trả 07/06/2023
Ngày có kết quả 05/06/2023
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
10:21 31/05/2023 Trịnh Đông Sơn Tiếp nhận hồ sơ
10:23 31/05/2023 Trịnh Đông Sơn Chuyển thu phí sang TTHCC
10:23 31/05/2023 Phạm Vân Dung Thu phí
10:32 31/05/2023 Trịnh Đông Sơn Chuyển phòng chuyên môn xử lý Phòng Quản lý phương tiện và Người lái (Lê Văn Tuấn)
10:37 05/06/2023 Lê Văn Tuấn Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Lãnh đạo Sở (Lại Thế Khái)
10:49 05/06/2023 Lại Thế Khái Ký duyệt Phòng Quản lý phương tiện và Người lái (Trịnh Đông Sơn)
15:32 05/06/2023 Trịnh Đông Sơn Chuyển kết quả sang công chức tiếp nhận Sở Giao thông vận tải (Phạm Văn Thuận)
22:42 05/06/2023 Phạm Văn Thuận Xác nhận có kết quả
22:53 05/06/2023 Phạm Văn Thuận Chuyển kết quả sang TTHCC
09:15 13/06/2023 Vì Thị Mai Đã trả kết quả NGUYỄN CÔNG HUÂN
09:15 13/06/2023 NGUYỄN CÔNG HUÂN Nhận kết quả
Top