• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ NGUYỄN VĂN SÁU
Địa chỉ TIỂU KHU BẮC GIANG, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Ngày tiếp nhận 28/02/2023
Ngày hẹn trả
Ngày có kết quả 07/03/2023
Tình trạng Trả lại
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
15:47 28/02/2023 Lê Thị Tâm Tiếp nhận hồ sơ
16:13 28/02/2023 Lê Thị Tâm Chuyển phòng chuyên môn xử lý Phòng Người có công (Lê Việt Quang)
09:57 01/03/2023 Lê Việt Quang Chuyển hồ sơ Hồ Đại Thắng
15:06 01/03/2023 Hồ Đại Thắng Chuyển hồ sơ Trần Thị Ngọc
09:42 04/03/2023 Trần Thị Ngọc Chuyển hồ sơ Lê Việt Quang
15:29 04/03/2023 Lê Việt Quang Trình ký duyệt Lãnh đạo Sở (Dương Văn Huệ)
09:30 06/03/2023 Dương Văn Huệ Ký duyệt (HSCV) Phạm Thùy Linh
11:09 06/03/2023 Phạm Thùy Linh Chuyển kết quả sang công chức tiếp nhận Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Lê Thị Tâm)
08:24 07/03/2023 Lê Thị Tâm Xác nhận trả lại Lê Thị Tâm
08:25 07/03/2023 Lê Thị Tâm Chuyển TTHCC trả lại hồ sơ
Top