• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Lê Anh Tuấn
Địa chỉ Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Tên thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Ngày tiếp nhận 14/02/2023
Ngày hẹn trả 07/03/2023
Ngày có kết quả 07/03/2023
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
14:56 14/02/2023 Nguyễn Thị Oanh Nộp hồ sơ qua mạng
15:09 14/02/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển thu phí sang TTHCC
16:41 14/02/2023 Phạm Vân Dung Thu phí
16:56 14/02/2023 Nguyễn Thị Hồng Tiếp nhận qua mạng
17:18 14/02/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển Phòng chuyên môn xử lý Phòng Hành chính Tư pháp (Nguyễn Xuân Hạnh)
10:42 02/03/2023 Nguyễn Xuân Hạnh Chuyển ký duyệt hồ sơ Phòng Hành chính Tư pháp (Nguyễn Xuân Hạnh)
10:55 02/03/2023 Nguyễn Xuân Hạnh Ký duyệt Phòng Hành chính tư pháp (Trần Thị Hồng Lê)
07:46 07/03/2023 Trần Thị Hồng Lê Chuyển kết quả sang công chức tiếp nhận Sở Tư pháp (Nguyễn Thị Hồng)
08:20 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Xác nhận có kết quả
08:21 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển kết quả sang TTHCC
Top