• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ Bùi Thị Thảo
Địa chỉ Văn phòng Công chứng Trần Đình Nam, Xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá
Tên thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Ngày tiếp nhận 01/03/2023
Ngày hẹn trả 10/03/2023
Ngày có kết quả 07/03/2023
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
17:30 28/02/2023 BÙI THỊ THẢO Nộp hồ sơ qua mạng
07:42 01/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Tiếp nhận qua mạng
07:42 01/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển phòng chuyên môn xử lý Phòng Bổ trợ Tư pháp (Nguyễn Thị Hải)
08:19 03/03/2023 Nguyễn Thị Hải Chuyển hồ sơ Lê Thị Điệp
16:14 06/03/2023 Lê Thị Điệp Trình ký duyệt Ban Lãnh đạo Sở (Lê Ngọc Minh)
18:17 06/03/2023 Lê Ngọc Minh Ký duyệt (HSCV) Mai Thị Sâm  
18:18 06/03/2023 Mai Thị Sâm Chuyển kết quả sang công chức tiếp nhận Sở Tư pháp (Nguyễn Thị Hồng)
08:21 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Xác nhận có kết quả
08:21 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển kết quả sang TTHCC
Top