• Đăng nhập

  TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính.

Chú ý: Các mục có dấu (*) là phần bắt buộc phải nhập !
Tổ chức, công dân *
 
Thông tin liên hệ *
   
   
Địa chỉ liên hệ *
 
Phản ánh, kiến nghị về việc *
 
Nội dung phản ánh, kiến nghị *
 
Mã xác nhận *
   

Top