• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ CÔNG TY TNHH GIẦY AKALIA VIỆT NAM
Địa chỉ Công ty TNHH giầy Akalia Việt Nam, thôn Hải Xuân, xã Hải Long , huyện Như Thanh , tỉnh Thanh Hoá
Tên thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Ngày tiếp nhận 27/02/2023
Ngày hẹn trả 13/03/2023
Ngày có kết quả 07/03/2023
Tình trạng Trả lại
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
14:00 27/02/2023 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH Nộp hồ sơ qua mạng
16:01 27/02/2023 Lê Thị Tâm Tiếp nhận qua mạng
16:03 27/02/2023 Lê Thị Tâm Chuyển phòng chuyên môn xử lý Phòng Lao động - Việc làm (Nguyễn Văn Bình)
10:47 28/02/2023 Nguyễn Văn Bình Chuyển hồ sơ Lê Thị Thanh Loan
14:05 02/03/2023 Lê Thị Thanh Loan Chuyển hồ sơ Nguyễn Quốc Trọng
15:13 02/03/2023 Nguyễn Quốc Trọng Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Lãnh đạo Sở (Dương Văn Huệ)
16:18 02/03/2023 Dương Văn Huệ Ký duyệt (HSCV) Phạm Thùy Linh
16:36 02/03/2023 Phạm Thùy Linh Chuyển trả lại Lê Thị Tâm
08:20 07/03/2023 Lê Thị Tâm Xác nhận trả lại Lê Thị Tâm
08:25 07/03/2023 Lê Thị Tâm Chuyển TTHCC trả lại hồ sơ
15:00 08/03/2023 i:0#.f|admembershipprovider|nganctt Đã trả kết quả Trịnh Văn Thành
15:00 08/03/2023 Trịnh Văn Thành Nhận kết quả
Top