• Đăng nhập

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Thông tin hồ sơ
Chủ hồ sơ PHẠM VĂN LINH
Địa chỉ Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá
Tên thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Ngày tiếp nhận 14/02/2023
Ngày hẹn trả 07/03/2023
Ngày có kết quả 07/03/2023
Tình trạng Trả kết quả
Tình hình xử lý hồ sơ
# Thời gian Người gửi Thao tác xử lý Người nhận
16:44 14/02/2023 Lê Thị Mỹ Linh Tiếp nhận hồ sơ
10:36 15/02/2023 Lê Thị Mỹ Linh Chuyển thu phí sang TTHCC
14:08 15/02/2023 Phạm Vân Dung Thu phí
14:09 15/02/2023 Lê Thị Mỹ Linh Chuyển Phòng chuyên môn xử lý Phòng Hành chính Tư pháp (Nguyễn Xuân Hạnh)
08:50 27/02/2023 Cán bộ Bưu Điện Đăng ký nhận kết quả qua bưu điện
10:39 02/03/2023 Nguyễn Xuân Hạnh Chuyển ký duyệt hồ sơ Phòng Hành chính Tư pháp (Nguyễn Xuân Hạnh)
10:55 02/03/2023 Nguyễn Xuân Hạnh Ký duyệt Phòng Hành chính tư pháp (Trần Thị Hồng Lê)
07:47 07/03/2023 Trần Thị Hồng Lê Chuyển kết quả sang công chức tiếp nhận Sở Tư pháp (Nguyễn Thị Hồng)
08:19 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Xác nhận có kết quả
08:20 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Xác nhận có kết quả
08:22 07/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Chuyển kết quả sang TTHCC
09:23 07/03/2023 Trần Thu Hoài Đã trả kết quả Cán bộ Bưu điện
09:23 07/03/2023 Cán bộ Bưu điện Nhận kết quả
10:40 07/03/2023 Cán bộ Bưu Điện Bưu điện chuyển trả kết quả cho công dân
Top